Bærekraft

Bærekraft

 

Vår bærekraft visjon 

I Norrøna Hvitserk Adventure anser vi oss selv som en del av naturen. Uten den hadde ikke vi eksistert. Vi elsker det vi gjør og ønsker å kunne gjøre det i lang tid, og det er derfor vi har som mål å bygge en bærekraftig reiselivsnæring. Vi forplikter oss til å minimere alle negative effekter på naturen og lokalsamfunnet vi besøker samt skape en bevissthet rundt bærekraft.

Engasjert medlem av Travelife

Vi jobber aktivt med bærekraft og ønsker å være transparente om prosessene våre. Vi er stolte av å informere kundene våre om at vi er et engasjert medlem av Travelife for turoperatører og reisebyråer. Travelife er et internasjonalt anerkjent, GSTC-Global Sustainable Tourism Council akkreditert opplæring, ledelse og sertifiseringsprogram for bærekraft i turisme.

Travelife er et tre-trinns sertifiseringsprogram for turoperatører og reisebyråer: (1) Travelife engasjert; (2) Travelife partner (3) Travelife sertifisert. Vi er på trinn 1 – Travelife engasjert. Vi jobber med å gå videre til trinn 2 – Travelife Partner. For å nå Travelife-partneren må vi oppfylle standarder for 100 bærekraftskriterier som kan grupperes i fem nøkkelområder: kontordrift, poduktutvikling, arbeid med leverandører, kunderelasjoner og destinasjoner.

Vårt arbeid

Arbeidet vårt er i startfasen og det skjer masse spennende fremover. Parallelt med å jobbe for å nå målet om Travelife sertifisert, jobber vi med å utvikle vår bærekraftspolicy og roadmap for 2029, forbedre allerede eksisterende reiser og utvikle nye og mer bærekraftige reiser. Vi synes arbeidet med bærekraft er så viktig og spennende, og vil holde dere oppdatert underveis. Har du spørsmål angående vårt arbeid med bærekraft? Ta gjerne kontakt med oss ​​på hvitserk@norrona.com. I mellomtiden kan du finne vår bærekraftspolicy her.

Foto: Prometheus Design